Haberler

AREL Öğrencileri Günümüzde Yaşanan Tüketim Çılgınlığına Dikkat Çektiler Tüm Haberler

AREL Koleji İlkokul 4.sınıf öğrencileri bu yıl 11.kez hazırlandıkları sergi ünitesinde dünyanın önemli sorunları  arasında yer alan “Tüketim Çılgınlığı” konusuna dikkat çektiler. Öğrenciler “Üretmeden Tüketmeye Hayır” dediler.

Bir IB okulu olan AREL Koleji’nde, öğrencilerin işbirliği içerisinde alanlar üstü sorgulama sürecine girmeleri ve dünyada yaşanan sorunları tespit edip araştırmaları ve bu konulara çözüm bulmaları amacıyla gerçekleştirilen PYP Sergi Ünitesi Paylaşımı’nda öğrenciler bu yıl dünyanın da gündemindeki tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için  “Bilinçsiz tüketimin birey ve toplumda yansımaları” konusunda araştırmalar yaptılar.

Araştırmalarını “Ne kadar bilinçli tüketiciyiz?”, “Doğal kaynakların Bilinçsiz Tüketimi”, “Tüketim çılgınlığının bireylere ve topluma zararları”, konuları üzerinde yapan öğrenciler bu konuda dünyayı bekleyen tehlikeleri gözler önüne serdiler. Tüm araştırma grupları onları eylemlerine götürecek gerçek sorunu belirledikten sonra çözümü için kaynaklar araştırarak ve gözlem yaparak incelemelerde bulundular. Bazı gruplarla röportaj ve anketler yaptılar. Bilinçli tüketime dikkat çekmek için tasarladıkları tişörtleri giyerek hazırladıkları pankartlarla bilgilendirici broşürler dağıttılar. Öğrenciler yaptıkları araştırmalar sırasında FODER (Finansal Okur Yazarlık ve Erişim) derneğine ulaşarak Child&Youth Finance İnternational kurumu tarafından para hakkında farkındalığı, çocuklara ve gençlere tasarruf yapmayı, geçim kaynağı oluşturmayı, istihdam edilmeyi ve girişimci olmayı öğretmeyi amaçlayan “Bütçesini Bilen Çocuklar ve Gençler” eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Önlem Alınmazsa Dünyada Çatışmalar Kaçınılmaz
Araştırmalarını bitiren öğrenciler, bilinçli tüketim konusunda hemen önlem alınmazsa, elimizdeki imkânlar ihtiyaçları karşılayamayacağı için dünyada milyarlarca insan susuzluk, açlık ve kötü yaşam koşullarının yanı sıra kuraklık, yiyecek kıtlığı kentlerdeki sefalet, göçler ve hızla tükenen doğal kaynaklar nedeniyle çıkan çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır” sonucuna vardılar. Bilgilerin davranışa dönüşmediği zaman kişisel bütçemize ve ülke ekonomisine zarar verdiğini gördüler. Bilinçli olarak tüketilmeyen ve atılan yemeklerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak doğal kaynaklara ve ülke ekonomisine olumsuz etkilerini gördüler.

Duyarlı AREL öğrencileri ayrıca sergi üniteleri kapsamında okulda gerçekleştirdikleri “Kültürlerarası Lezzet Panayırı” adı altındaki kermeslerden elde ettikleri geliri KAÇUV’un (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) aile konuk evi inşaatına destek olmak amacıyla bağışladılar.

Öğrenciler tüm bu çalışmalarını hazırladıkları bir sunumla müzik, dans ve tiyatro eşliğinde sunarak izleyenlerin dikkatini ve beğenisini kazandı. AREL öğrencileri daha önceki yıllarda da Çevre Kirliliği, Erozyon, Sular, Eğitim, Bulaşıcı Hastalıklar, Enerji, Kanser, Geri Dönüşüm gibi konularda da yaptıkları sunumlarla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.