Haberler

MEVLEVİHANE GEZİSİ Tüm Haberler

 “Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
   İster kâfir, ister Mecusi,
   İster puta tapan ol yine gel,
  Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,
  Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…”

                    Mevlana Celaleddin-i Rumi
7 Nisan Salı günü 10.sınıf öğrencilerimiz ile  “İslam Uygarlığı Çevresinde Oluşan Türk Edebiyatı ” ünitesinde öğrendikleri tasavvuf felsefesini daha yakından tanıyabilmek için Galata Mevlevihanesi Müzesi’ne gittik. Divan edebiyatının son büyük şairi kabul edilen Şeyh Galip ve matbaa denilince akla ilk gelen kişilerden olan İbrahim Müteferrika’nın mezarını gördük. Semahane, derviş odaları ve mahfiller olmak üzere üç kattan oluşan Mevlevihane’yi gezerek hem tasavvuf edebiyatı hem de divan edebiyatı eserlerini inceledik.