Kampüs Olanakları

Görsel Sanat Atölyeleri

AREL Kolejinde görsel sanatlar eğitiminde; öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırmaları hedeflenir. Öğrenciler görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazanırken kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetiştirirler.

Okulumuzda 2 adet resim atölyesi ve 1 adet heykel/seramik atölyesi bulunmaktadır. Atölyelerde temel sanat eğitimi, sınıf seviyelerine uygun olarak planlanır. Atölye çalışmalarının yanı sıra proje ve ders konuları müze/sergi gezileri ile desteklenir. Tüm sınıf seviyelerinde öğrenciler seramik atölyesindeki çalışmalara katılır. Öğrenciler seramik çalışmalarıyla; grup içinde hareket etmeyi, yaratıcılık yönlerini geliştirmeyi, problemlere farklı çözümler getirmeyi öğrenirler. Öğrencilerin tamamlanan sanat projeleri, özel gün ve haftalarda okul genelinde sergilenir.