Uluslararası Programlar

AP - Advanced Placement Programı

ADVANCED PLACEMENT (AP) PROGRAMI

İLERİ DÜZEYDE ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME PROGRAMI

Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan  College Board kurumu, öğrencilerin yükseköğrenime kabulünü sağlayacak standart testler (PSAT/SAT), müfredatlar ve kaynaklar üretmektedir. 

College Board tarafından düzenlenen Advanced Placement (AP®) (İleri Düzey Yerleştirme) Programı; öğrencilere, henüz lisedeyken üniversite seviyesinde dersleri alma ve sınavlara girme imkânı sağlar. 

Lise eğitimi sırasında alınan AP dersleri ülkemizdeki bazı vakıf üniversitelerinde ve yurt dışındaki üniversitelerde geçerli sayılacağı için bu programa katılan öğrenciler üniversitede bu derslerden muaf sayılırlar.

AP Programı’na katılan öğrenciler üniversiteden erken mezuniyet, çift ana dala kabulü kolaylaştırma fırsatlarına sahip olurlar ve başvuru sürecinde akademik burslar ve ödüller kazanabilirler.

AP Programı dünyadaki çeşitli üniversitelere kabul sürecini hızlandırarak üniversiteye yerleşebilme olanağı sunar.

AP programı ve sınavları Amerika’da ve dünyada 60’tan fazla ülkede üniversiteler tarafından tanınan bir programdır.

AREL ANADOLU  VE FEN LİSELERİ,  COLLEGE BOARD ÜYESİ OLUP, AP (İLERİ DÜZEY YERLEŞTİRME PROGRAMI) UYGULAYICISI OLMAYA HAK KAZANMIŞTIR. 

AREL Kolejinde sunulan AP dersleri öğrencinin gelecekteki ihtiyaç ve istekleri dikkate alınarak üniversitede okuyacağı bölüme göre seçilmektedir. Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) programının yanında, AP sınavlarında başarılı olmaları için seçecekleri AP dersleri ile desteklenmektedir. 

AP DİPLOMA PROGRAMI
(AP INTERNATIONAL DİPLOMA / AP CAPSTONE DİPLOMA)

AP Programı kapsamında, katılım gösteren ve başarılı olan öğrencilerin “AP İnternational” ya da “AP Capstone”  olarak iki farklı diploma alma hakkı bulunmaktadır.

AP Programı öğrencinin üniversite hayatı boyunca edinmesi gereken bazı beceriler ile iyi ders çalışma alışkanlığı ve ilgi duyduğu alanda derinlemesine bilgi sahibi olması konularını desteklemektedir.

AP Capstone Diploma Programı öğrencilere araştırma yapma, iş birlikçi çalışma, sunum becerisini geliştirme, eleştirel düşünme, problem çözme, disiplinler arası ve bütünsel bakabilme becerilerini uygulamaya imkân veren AP Seminar ve AP Research derslerinden oluşmaktadır.

AP DERSLERİ alan öğrenciler;

  • AP Ders SERTİFİKALARI: Seçilen AP derslerinden başarılı oldukları her bir ders için ayrı ayrı sertifika alırlar.
  • AP INTERNATIONAL DİPLOMA (4 farklı alan-5 farklı ders): 4 farklı alanda 5 farklı dersten öğrencinin katılmış olduğu AP Sınavlarında 3 ve üzeri not alma şartıyla diploma alabilirler.
  • AP CAPSTONE DİPLOMA: AP Seminer ve araştırma dersleri zorunlu olmak üzere, 2-4 konuda grup çalışmaları, sunumlar, sınav, 5000 kelimelik akademik tez ile birlikte farklı 4 AP dersinden en az 3 ile geçmek şartıyla diploma sahibi olabilirler.

AP Sınavın İçeriği ve Süreci

AP sınavları yılda bir kez Mayıs ayında yapılmaktadır.

AP Programı, her eğitim-öğretim dönemi başında (eylül-ekim) online kayıtla başlayan ve mayıs ayının başında yüz yüze yapılan sınavla biten bir süreçtir.

Bir veya birden fazla AP sınavına girilebileceği gibi aynı sınava bir sene sonra tekrar girme imkânı bulunmaktadır.

AP sınav başvuru formu (okulda) doldurulur, sınav ücreti yatırıldıktan sonra paylaşılan sınav kodları College Board AP sayfasına öğrenci tarafından işlenir ve başvuru tamamlanır.

AP sınavları, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorularla kompozisyon yazma şeklinde 2 bölümden oluşur. Sınav süresi, soru sayısı ve içeriği seçilen dersin konusuna göre farklılık gösterir. Sonuçlar 1-5 arasındaki bir not ile değerlendirilir. 3 adet AP sınavına girip ve her birinden en az 3 alan öğrenciler AP Scholar unvanına sahip olurlar.

AP COURSES

AP Programı’nda 6 farklı alan ve 38 ders çeşidi bulunmaktadır.

AP CAPSTONE Diploma Programı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fen Bilimleri
AP Capstone Semineri AP Matematik AB AP Biyoloji
AP Capstone Araştırması AP Matematik BC AP Kimya
  AP Bilgisayar Bilimi A AP Çevre Bilimi
İngilizce AP Bilgisayar Bilimi İlkeleri AP Fizik 1
AP İngiliz Dili ve Kompozisyon AP İstatistik AP Fizik 2
AP İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon   AP Fizik C: Elektrik ve Manyetizma
    AP Fizik D: Mekanik

 

AP Müzik Teorisi Tarih ve Sosyal Bilimler Dünya Dilleri
AP 2-D Sanat ve Tasarım AP Karşılaştırmalı Yönetim ve Siyaset AP Çin Dili ve Kültürü
AP 3-D Sanat ve Tasarım AP Avrupa Tarihi AP Fransız Dili ve Kültürü
AP Çizim AP Beşeri Coğrafya AP Alman Dili ve Kültürü
  AP Makroekonomi AP İtalyan Dili ve Kültürü
  AP Mikroekonomi AP Japon Dili ve Kültürü
  AP Psikoloji AP Latin
  AP Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi ve Siyaseti AP İspanyolca Dili ve Kültürü
  AP Amerika Birleşik Devletleri Tarihi AP İspanyol Edebiyatı ve Kültürü
  AP Dünya Tarihi