Dijital Kütüphane

Dijital Kütüphane

 

Kütüphane kullanımını öğrencilerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek, serbest zamanlarında da kütüphaneleri kullanan bireyler olmalarını sağlayarak onların gelişimine katkıda bulunmak amacı doğrultusunda oluşturulan dijital kütüphane portalımız okumanın sadece okul ile sınırlı kalmadığı herkesin bilgiye her yerden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasına katkıda bulunmaktadır.

Dijital kütüphane koleksiyonumuz, eğitim ve öğretimi desteklemek, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesi, bilgi gereksinimlerini karşılamaları, öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarına yardımcı olması doğrultusunda, öğrenci seviyeleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak her türlü bilgi kaynağının düzenlenmesi ile oluşturulmuştur.

Bilimden sanata, edebiyattan müziğe, yabancı dilden fen bilimlerine kadar birçok farklı kategoriden kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları, görsel-işitsel materyaller ve bilgi kaynaklarından meydana gelmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir.