Kampüs Olanakları

Fen Laboratuvarları

Fen derslerinde öğretilen tüm konularla ilgili tam öğrenmeyi destekleyen deneysel çalışmalar yürütülür ve öğrencilerin bu çalışmalara etkin katılımı sağlanır. Okul yaşamının daha ilk günlerinden başlayarak  sınıf düzeylerine uygun deneylerin yapıldığı araç ve gereçlerle donatılan Fen, Kimya, Fizik ve Biyoloji laboratuvarları, bilgisayar teknolojisi ile desteklenir. Sürekli yenilenen ve geliştirilen laboratuvarlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık çalışmaları yürütülür. Fen ve proje kulüplerinde öğrenciler projelerini planlı ve düzenli olarak geliştirirler. Öğrencilerin doğaya olan sevgi ve saygılarını arttıran deneysel çalışmalarla kazandıkları bilgi ve becerilerin, onlara tüm hayatları boyunca rehberlik edeceğine inanıyoruz.