Uluslararası Programlar

IBO-PYP

IBO-PYP ( Primary Year Programme / İlk Yıllar Programı)

AREL Kolejinde, Anaokulu 4 yaştan ilkokul 4. sınıf sonuna kadar uygulanmakta olan PYP (Primary Years Programme), 3-12 yaş arasındaki çocukların gelişimlerine uygun biçimde yararlanacakları, anlamlı ve sorgulayarak öğrenmeye dayanan bir program ve müfredat çerçevesidir. Bu çerçevenin içinde yer alan disiplinlerüstü sorgulama temaları, kavramlar, bilgiler, beceriler ve tutumlar, var olan ulusal öğretim programımızın zenginleştirilmesini ve öğrencilerimizin derinleştirilmiş öğrenme fırsatları edinmesini sağlar.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlanması, öğretme/öğrenme anlayışındaki gelişmeler, bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi ülkemizdeki müfredat değişikliklerinin de ana sebebidir. İlk Yıllar Programı’nın ekseninde “yapılandırmacılık” yaklaşımı yer almaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın en önemli amaçlarından birisi öğrencilere kendi öğrenme süreçlerinde inisiyatif alma becerisi kazandırarak bağımsız öğrenenler olmalarını sağlamaktır. PYP müfredatı çerçevesinde vurgulanan, öğrencilerin kendi tecrübelerine ve daha önce öğrendiklerine dayanarak anlam oluşturmalarıdır.

AREL Kolejinde PYP, Milli Eğitim Bakanlığının öğretim programının gereklerine hassasiyet gösterilerek uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü tüm üniteler, alanlararası geçişler içeren bir sorgulama bağlamı içerisinde ele alınmaktadır. Üniteler okulun sorgulama programına ve 6 bilgi temasının altına yerleştirilmiş ve öğrencilere bilgiyi ezberletmek yerine her zaman hayattaki büyük sorulara cevap aramalarına olanak sağlamak amacı ile düzenlenmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgiler ve veriler hızla değişmektedir. Bu sebeple hedefimiz, öğrencilerimize değişen verileri nasıl takip edeceklerini ve bilgiye nasıl ulaşabileceklerini öğretmektir.