Kurumsal

Dilimizin Zenginlikleri Projesi

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin tarafından başlatılan Dilimizin Zenginlikleri Projesi; okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlamaktadır.
Bu sayede öğrencilerimiz dilimizin seçkin ve özgün eserlerini tanıyacak, eserlerimizde geçen sözcüklerin derinliklerini (çeşitli anlamlarını) öğrenecek; milletimizin kültürünü, birikimini, düşünce dünyasını ve hayat tarzını söz varlığımızın içinde yeniden keşfedecektir.
“Bir dildeki sözlerin bütünü; söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler” olarak tanımlanan söz varlığı, bireyler arası iletişim için çok önemlidir. Söz varlığı, aynı zamanda bireyin öğrenme yaşantısı boyunca depoladığı birikimi ifade etmektedir. Söz varlığının önemi sadece bununla sınırlı kalmayıp bireyin anlama ve anlatma becerisini de etkilemektedir.
Sözcük ile kavram arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Sözcük söylendiğinde onu karşılayan kavram akla gelir. Bunun gerçekleşebilmesi için de bireyin o sözcüğün anlamına hâkim olması ve sözcükle ilgili kavramı gözünün önüne getirebilmesi, zihninde canlandırabilmesi gerekir.
Sözcük ve kavram zenginliği aynı zamanda düşünce zenginliğine işaret eder. İnsanın sözcük ve kavram yönünden zengin bir birikime sahip olması, düşüncede de zengin olmasını sağlar. Öğrencilerimiz için söz varlığını en verimli şekilde artırmayı ve kullanmayı sağlayacak ortam ise okullardır.

 


DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ - OCAK 2024 - ORTAOKUL

Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında ortaokul öğrencilerimiz ocak ayı boyunca “Anlamını Bul, Hatırlatmaca, Dede Korkut Hikâyeleri’nden Hareketle Yeni Bir Hikâye Yazma” gibi etkinlikler yaptılar. Dede Korkut Hikayeleri’ni çok seven öğrencilerimiz, okudukları hikâyelerdeki güzel sözleri, atasözü ve deyimleri derledi ve çalışmalarını panoda sergilediler.

 


DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ - OCAK 2024

“Dilimizin Zenginlikleri” Projesi kapsamında ocak ayı çalışmaları “Dîvânu Lugati’t Türk” adlı eserle yapılmıştır. Türkçenin ilk sözlüğü olan eser ile ilgili pano çalışması yapılmış, eğitici video içerikleriyle de öğrencilerimizin eseri tanımaları amaçlanmıştır. 

Ayrıca tüm sınıflarda  “Anlamını Bul, Hatırlatmaca ve Hikâye Yazma” etkinlikleriyle öğrencilerin öğrenirken keyifli vakit geçirmeleri sağlanmıştır.


DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ - ARALIK 2023

Öğrencilerimiz, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında SAFAHAT ve YUNUS EMRE DİVANI’ ndan seçilen sözcüklerle afiş tasarladılar. Ortaokul birincimiz, İdil Öztürk ile Anadolu Lisesi birincimiz Esma Buse Sarma okulumuzu il genelinde temsil etmeye hak kazandı.


DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ - EKİM / KASIM 2023

Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında “Sözlük Özgürlüktür” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde öğrencilerimiz, dilimizdeki yabancı sözcüklerin Türkçesini buldular.

Ayrıca “Dilimiz Rengimizdir” etkinliğinde de doğdukları yörelere ait sözcükleri araştırdılar ve haritada o bölgelere yazdılar.