Kampüs Olanakları

Kütüphaneler

AREL Koleji Kütüphaneleri bilgi okuryazarlığının, kültürel gelişimin, kişisel yaratıcılığın temelidir. Kütüphaneler sorgulayan, öğrenme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanma becerisine sahip, eğitimi yaşam boyu sürecek kişisel etkinliğe dönüştüren, kısaca öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek için ideal bir ortam sağlar.

Kütüphane kullanımını öğrencilerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek, serbest zamanlarında da kütüphaneleri kullanan bireyler olmalarını sağlamak amaçlarımız arasındadır. Kaliteli eğitim-öğretim anlayışı çerçevesinde öğrenciler bilgiye hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşır. AREL’de kütüphaneler öğrencilere bireysel okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırarak onların gelişimine katkıda bulunur.

AREL Kolejinin toplam 1010 m² alanda anaokulu/ilkokul ve ortaokul/lise olarak çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda hizmet veren iki ayrı kütüphanesi bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Araştırma Odası, Materyal Odası ve İlkokul Matematik Odası kütüphanelere bağlı olarak kullanılır.

Kütüphane öğretmenlerinin işlenecek ünitelere hakim olmaları, bu ünitelere en iyi desteği vermelerini sağlar. Kütüphane çalışmaları, kütüphane öğretmenlerinin oluşturduğu aylık planlarla işlenen üniteleri destekler. Böylece tam ve kalıcı öğrenme sağlanır, öğrencilerin kütüphane ve kaynak kullanım becerileri gelişir.

Öğrencilere kütüphanenin işleyişi, kaynakların tanıtımı ve kullanımı hakkında her eğitim-öğretim yılı başında kütüphane oryantasyon eğitimi verilir. Kütüphane koleksiyonumuz, eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla, öğrenci seviyeleri ve kişisel farklılıkları göz önünde bulundurularak her türlü bilgi kaynağının toplanıp düzenlenmesi ile oluşur. Koleksiyonumuzun seçiminde öğrencilerden gelen istekler de değerlendirmeye  alınır.

Açık Raf Sistemli AREL Koleji Kütüphaneleri Koleksiyonu; Danışma Kaynakları (ansiklopedi, sözlük, yazım kılavuzu, atlas vb.), Edebi Nitelikli Kitaplar (roman, hikâye, şiir, anı vb.), Bilimsel Nitelikli Kaynaklar, Çocuk Kitapları, Süreli Yayınlar (gazete, dergi), Yabancı Dilde Kaynaklar (İngilizce, Almanca, İspanyolca), Derse Yardımcı Test Kitapları, Görsel-İşitsel Kaynaklar (CD, DVD, oyun, harita, küre, eğitici kartlar vb.) içerir ve sürekli olarak güncellenir.

Tüm kullanıcılar kütüphane hizmetlerinden hafta içi 08.00-17.30 saatleri arasında yararlanır. Üyeler ödünç işlemlerinin takibini ve kaynak taramasını http://kutuphane.arel.k12.tr adresinden kütüphane dışından da yapabilir.