Uluslararası Programlar

IBO-MYP


IBO-MYP (Middle Years Programme / Orta Yıllar Programı)

10-16 yaşları arasındaki öğrenciler için hazırlanmış Orta Yıllar Programı (Middle Years Programme: MYP) 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsamaktadır. Bu program, öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen bireyler olma yolunda cesaretlendiren öğrenme çerçevesi sağlar. MYP Programı, entelektüel gelişimi vurgular ve öğrencilerin dersler ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmasını sağlar.  21. yüzyılda yaşam için elzem olan iletişim, kültürlerarası anlayış ve evrensel katılım gibi becerilerin gelişimini sağlar.

MYP Programı hem uluslararası hem de ulusal müfredatların kazanımlarına cevap verebilecek nitelikte esnek bir programdır. İlk Yıllar Programı’nda geliştirilen bilgi, beceri ve tutumlar üzerine inşa edilen Orta Yıllar Programı, öğrencileri aynı zamanda Diploma ve Kariyer Bağlantılı Sertifika Programları’na hazırlar.

Orta Yıllar Programı:

  • Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimine odaklanır.
  • Dünyamızın karmaşıklığını anlama ve baş etme, geleceğimiz için sorumluluk alıp eyleme geçme fırsatı sunar.
  • Sekiz ders alanı sayesinde bilgi ve anlayış derinliği ve genişliği sağlar.
  • Kendi kültürünü ve başka kültürleri anlamasına yardımcı olacak en az iki yabancı dil öğrenme gerekliliği taşır.
  • İlgi alanları doğrultusunda bağımsız proje yürütebilme fırsatı sağlar.

Kurumumuz “Öğrenmeyi öğrenme” anlayışı ile yola çıkan bu uluslararası programların kendi felsefesi ile örtüştüğünü görmüş, daha iyi bir eğitim ve daha bilinçli bireyler yetiştirmek adına bu programları Milli Eğitim Müfredatı ile başarılı bir şekilde harmanlamayı başarmıştır.