Haberler

AREL ÖĞRENCİLERİ ''GELECEKTEKİ DÜNYAMIZ'' KONUSUNU SORGULADILAR Tüm Haberler

AREL Koleji ilkokul 4.sınıf öğrencileri bu yıl 15. kez hazırlandıkları PYP Sergi Ünitesi Sunumu’nda dünya nüfusunun artmasıyla baş gösteren ve dünyanın önemli sorunları arasında yer alarak çözüm bekleyen “Değişen Dönüşen Dünyamız” konusuna dikkat çektiler. Araştırmalarının sonuçlarını online düzenledikleri bir sunumla izleyenlere aktardılar.

Bir IB okulu olan AREL Koleji’nde, öğrencilerin işbirliği içerisinde alanlar üstü sorgulama sürecine girmeleri, dünyada yaşanan sorunları tespit edip araştırmaları ve bu konulara çözüm bulmaları amacıyla gerçekleştirilen PYP Sergi Ünitesi Paylaşımında öğrenciler bu yıl “Uluslararası bilince sahip bireyler olarak dünyamızın gözle görülür bir değişimin içinde olduğunun ve bununla ilgili sorumluluklarımızın farkındayız” ana fikrinden yola çıkarak “Gelecekteki Dünyamız” konusunu online gruplar halinde araştırdılar.

UNDP, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin tüm alanlarını kapsayan başlıklar altında sorgulamalarını yaptılar ve konuyla ilgili bazı röportajlar gerçekleştirdiler.

Öğrencilerin konu ile ilgili iletişime geçtikleri “Sürdürülebilir Yaşam Derneği” üyesi Onur Özkan ile sürdürülebilir şehirler hakkında,  Norveç’te STATKRAFT firmasında çalışan Maliyet, Planlama ve Risk Müdürü Ertan Öztürk ile yeşil enerji hakkında ve Ergene Nehri Platformu üyesi Avukat Bülent Kaçar ile Ergene Nehri sularının atık sularla kirlenmesi hakkında online olarak röportajlar yaptılar.

On  ana başlıkta ilgi grubu halinde aylar süren araştırmalarını tamamlayan öğrenciler, akademik araştırma sonuçlarını ve elde ettikleri bulguları görsel ve sözlü sunumların yanı sıra müzik ve dans gösterileri ile zoom üzerinden online olarak okul topluluğuyla paylaştılar. Dünya’daki değişimin sosyal, çevresel etkilerini ve bunların yarattığı sonuçları sorgulayarak gözler önüne seren öğrenciler ayrıca bir dünya vatandaşı olarak hangi sorumluluklara sahip oldukları konusunda da toplumu bilgilendirdiler.

Ek alanı