Kurumsal

COVID Bilgilendirme

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemiz Türkiye’de de, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen COVID19 (Korona Virüs) salgını etkisini göstermiştir. Gitgide artan vaka ve vefat sayıları, dünya çapındaki bu salgın hastalığın hızla yayılması ve ön görülemez ilerleyişi sonucu, kamuda ve özel sektörde sair tedbirler alınmıştır.

Arel Koleji olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, söz konusu salgın ile ilgili olarak biz de üzerimize düşeni yapmakta ve ülke çapında alınan bu tedbirler kapsamında, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden, velilerimizden, çalışanlarımızdan, COVID19 (Korona Virüs) taşımalarını/taşıma ihtimallerini belirlemek amacıyla, birtakım bilgiler (geçmiş seyahat bilgileri, COVID19 test sonuçları ve sair gibi) almakta, bu amaçla formlar düzenlenmekte, kurum hekimi aracılığıyla bazı kontroller yapmakta ve gerekirse ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmekteyiz. 

Dolayısıyla, gerek çalışanlarımızın gerek ise ziyaretçilerimizin, özel nitelikli kişisel veri kapsamında olan sağlık verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Arel Koleji tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir. 

Kişisel verilerinizin toplanması, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, korunması, silinmesi ve sair tüm ilgili hususlar hakkında detaylı bilgi, “www.arel.k12.tr” adresli web sitemizde ve Arel Koleji girişindeki panolarımızda bulunan “Aydınlatma Metni”mizde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur,
Saygılarımızla,

AREL KOLEJİ