AREL Fen Lisesi

Yabancı Dil Eğitimi

AREL Kolejinde birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolca öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Tek başına, eşli, ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken, tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
 
Öğrenciler, kültürü yansıtan en iyi aracın edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları kitapları ve farklı kültürlere ait yazarlar tarafından yazılmış ödüllü romanları okuyarak dil becerilerini geliştirirler. Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilirler. Öğrendikleri dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Yabancı dil eğitimi Türk ve “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır.
 
Lisemizde seçilen öğrenci delegelerimiz, her yıl  belli ülkelerin ve Birleşmiş Milletler kurumlarının temsil edildiği eğitsel bir simulasyon olan Model Birleşmiş Milletler'e (Model United Nations, MUN) katılır. Güncel dünya sorunları hakkında panel, çalıştay ve forumlarda görüşlerini İngilizce ifade edip kararlar alır ve rapor halinde çözüm önerileri sunarlar.

AREL Kolejinden mezun olan öğrenciler, İngilizce öğretim yapan fakültelerin hazırlık sınıflarını atlayarak lisans programlarına devam edebilecekleri İngilizce seviyesine sahip olmaktadırlar. 11 ve 12. sınıflarda yabancı dil müfredatı TOEFL çalışmalarıyla da desteklenir. Liseyi bitiren öğrenciler Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2/C1 derecesine ulaşırlar.

İkinci Yabancı Dil

AREL Kolejinde ikinci yabancı dil eğitimi ilkokul 3. sınıfta başlar ve lise yıllarında da devam eder. İkinci yabancı dilde hedef öğrencilerin uluslararası ölçme kriterleri olan İspanyolca DELE 1, DELE 2 ve Almanca FIT 1, FIT 2 sınavlarında yeterliliklerini sağlamaktır. Liseyi bitiren öğrenciler Almanca ve İspanyolcada Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesine erişirler.