AREL İlkokulu

Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime dayalı oyun, şarkı ve diğer pek çok aktiviteyle eğitilirler. Sınıflar ilerledikçe öğrenciler, kültürü yansıtan en iyi aracın edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili İngilizce olan, yaşıtlarının okudukları kitapları ve farklı kültürlere ait yazarlar tarafından yazılmış ödüllü romanları okuyarak dil becerilerini geliştirirler. Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilirler. Öğrendikleri dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yaparlar.

AREL Kolejinde yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Tek başına, eşli, ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken, öğretilen tüm dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin edinilmesi hedeflenir. Öğrenciler 4. sınıftan itibaren, ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları orijinal kitaplarla çalışırlar.

Yabancı dil eğitimi Türk ve “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır. 3. sınıftan itibaren öğrenciler edindikleri dil becerilerini uluslararası düzeyde sınamak için her yıl, University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) sınavlarına katılmaya teşvik edilir.

Öğrenciler 8. sınıfın sonunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde İngilizcede B2 derecesine ulaşırlar.

AREL Kolejinden mezun olan öğrenciler, İngilizce öğretim yapan fakültelerin hazırlık sınıflarını atlayarak lisans programlarına devam edebilecekleri İngilizce seviyesine sahip olmaktadırlar. 11 ve 12. sınıflarda yabancı dil müfredatı TOEFL çalışmalarıyla da desteklenir. Liseyi bitiren öğrenciler Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2/C1 derecesine ulaşırlar.

İkinci Yabancı Dil

AREL Kolejinde ikinci yabancı dil eğitimi 3. sınıfta başlar ve lise yıllarında da devam eder. İkinci yabancı dilde hedef, öğrencilerin uluslararası ölçme kriterleri olan İspanyolca DELE 1, DELE 2 ve Almanca FIT 1, FIT 2 sınavlarında yeterliliklerini sağlamaktır. Öğrenciler bu dillerde 8. sınıfın sonunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde A2/B1 derecesini tamamlamış olurlar. Liseyi bitiren öğrenciler Almanca ve İspanyolcada Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesine erişirler.