Uzaktan Eğitim

Ölçme Değerlendirme

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin akademik gelişmelerinin izlenmesi ve düzenli geri bildirim verilmesi önemlidir. Öğrencilerimizin kazanımlarını ve gelişimlerini yakından takip ettiğimiz bu süreçte girmiş oldukları tüm deneme sınavlarının analizleri yapılarak sınav sonuçları ve tüm derslerden edindikleri kazanımları gösteren Gelişim Raporu velilerimize online olarak ulaştırılır.

Yapılan sınavların analizlerini ve bu analizler sonucunda tekrar etmeleri gereken kazanımları içeren öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak tam öğrenmeyi sağlayacak, özgün akademik bir tasarımla hazırladığımız kişiye özel soru bankası kitabı ile öğrencilerimizin çalışmalarını daha verimli hale getirilmesi amaçlanır.

Konu tarama testleri, genel değerlendirme, okul sınavları ölçme değerlendirme birimimiz tarafından yapılır. Sadece bilginin ölçülmesine değil, öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların ölçülmesine de ağırlık verilir.

Bu süreçte öğrencilerimize doğru dönütler verebilmek adına farklı araçlar kullanılır. Bunların bazıları: Google Forms, Kahoot, Quizizz, Socrative oldu. Akademik gelişimlerini ölçme amacıyla öğrencilerimize belirli aralıklarla AREL K12 NET sitemi üzerinden deneme sınavları uygulanır.

AREL Kolejinde öğrencilerin Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Kurumları’na giriş sınavlarında başarılı olmaları amacıyla online dersler yoğunlaştırılır ve özel çalışma programları geliştirilir. Öğrenciler bire bir takip edilerek alınan sonuçlara göre ders saatleri içinde ve dışında yeni düzenlemeler yapılır. Öğrencilerin sistemli ve planlı bir sınav hazırlık süreci yaşamaları sağlanır.