Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Politikamız

Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir dünyada temel politikamız ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları aynı kalite ve profesyonellikle dijital öğrenme ortamlarına da yansıtmak ve bu alanda yeniliklere öncü olmak.

Bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz:

  • Müfredatlarımızı uzaktan eğitim sisteminin getirmiş olduğu yeni becerilere, sorumluluklara göre geliştirmek
  • Uzaktan eğitim sürecini olağan dışı durumlardan etkilenmeden öğrenci merkezli bir yaklaşımla yürütmek
  • Ölçme değerlendirme faaliyetlerini uzaktan eğitim sürecine göre oluşturmak ve farklı metotlar denemek
  • Uzaktan eğitim ders materyallerini geliştirerek dijital soru bankası oluşturmak
  • Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirilmesi için farklı eğitim platformları kullanmak
  • Öğretmen, öğrenci ve veli iletişimini sürdürmek ve desteklemek
  • Öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerinin izlenmesinin yanı sıra fiziksel gelişimlerini de takip etmek ve desteklemek
  • Öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla sosyal aktiviteleri, kulüp çalışmalarını ve eylem hizmet çalışmalarını online ortamlarda sürdürmek