AREL Anaokulu

Eğitim Öğretim Yaklaşımımız

 

AREL Anaokulunda “Her çocuk özeldir!” yaklaşımından yola çıkılarak öğrenci merkezli bir anlayış benimsenir. "Sorgulayıcı Öğrenme" ilkesine dayalı İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme, PYP) çerçevesinde eğitim verilir. Bilginin tek başına yeterli görülmediği bu programda; uygun kavram, beceri ve tutumların geliştirilmesi öngörülür. Her çocuğun kendi potansiyelinin en üst seviyesine çıkabilmesi için farklı öğrenme etkinlikleri planlanır. PYP, çocuklara etkin biçimde araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için önemli ölçüde destek veren bir çerçeve sağlar.

Anaokulumuzda donanımlı ilgi köşelerinden oluşan sınıflarımızda üniversite mezunu iki anaokulu öğretmeni rehberliğinde Ana dil, Fen-Doğa ve Matematik, Eğitici Oyun, Drama, Yoga, Dans, Bale, Spor, Dikkat ve Algı Çalışmaları, Kavram ve Yaratıcı Çalışmalar, Proje Çalışmaları, Müzik (Orff ve Ritim), El Sanatları, Ses Eğitimi, El Yazısı Çalışmaları, Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları yapılmaktadır.

İlköğretime Hazırlık

6 yaş grubu öğrencilerle 1. sınıfa hazırlık amacıyla okuma-yazma ve el yazısı çalışmaları yapılmaktadır. Böylece bu yaş gurubu öğrencilerde küçük kas gelişimi, kalem tutma becerisi, el-göz koordinasyon gelişimleri desteklenmektedir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının yanı sıra ilkokul sınıf öğretmenleri rehberliğinde ses eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrenci Değerlendirmeleri

Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yarattığı özgün çalışmalar portfolyo dosyalarında toplanır. Yıl sonunda öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile portfolyo dosyasının içindeki gelişim sürecine ait çalışmalardan bazıları seçilir. Öğrenci, eğitim teknolojilerini kullanarak bu çalışmalarıyla bir sunum hazırlar ve bunu Portfolyo Sunum Günü'nde ailesiyle paylaşır.