AREL Anaokulu

Rehberlik

Anaokulumuzda Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin bedenen ve ruhen sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini hedefler. Her öğrencinin yaş dönemine özgü duygusal ve sosyal gelişimlerini izleyerek eğitim sürecini destekler.

Rehberlik Birimi, ana - baba ve çocuklarla bireysel görüşmeler yaparak okul, çocuk ve aile üçgeninin oluşmasına katkıda bulunur. Sınıf öğretmeni ve aile ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda ana - baba eğitimine yönelik seminerler ve çeşitli konferanslar düzenler.

Anaokulu koordinatörümüzün, rehber öğretmenimizin ve sınıf öğretmenimizin hazır bulunduğu görüşmelerde çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil alanındaki gelişimleri velilerimizle paylaşılır.

Ailelerin çocuklarıyla etkin birliktelikler geçirebilmelerini ve çocuklarındaki gelişimi izleyebilmelerini sağlamak amacıyla oyun niteliğinde hazırlanan çalışmalar düzenli olarak velilerimize ulaştırılır.

Tanışma toplantıları, bireysel öğretmen görüşmeleri ve aile katılımını sağlayan çeşitli projeler ile güçlü bir okul - aile ilişkisinin kurulması sağlanır. ‘‘ Ana - Baba Okulu ’’  adı altında velilerimize yönelik, çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminer ve konferanslar düzenlenir.

“Okulumu Seviyorum” isimli aylık ana sınıfı dergimiz okul öncesi çocuğunun gelişim seviyesinde gözden kaçırılmaması gereken önemli bilgileri anne-babalarla paylaşmak üzere aylık olarak yayımlanır. Ayrıca dönemde bir kez olmak üzere yılda iki defa yayımladığımız “Eğitimde Yansımalar” adlı dergimiz  de daha büyük yaş gruplarındaki öğrencilerimizin gelişimine ait yönlendirici bilgiler içermektedir. Dergilerimiz okulumuzun uzman psikolojik danışman kadrosu tarafından hazırlanır.