AREL Anaokulu

Teknoloji

 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağının gerektirdiği teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği okulumuzda, öğrencilerimize bireysel ve küçük grup çalışmaları ile bilgisayar destekli eğitim verilmektedir.

Ana sınıfı öğrencilerimizin öncelikle bilgisayarı kullanma becerisi kazanmaları, işlevlerini tanımaları, araştırma ve sorgulamada bilgisayardan yararlanmaları hedeflenir.

Ana sınıflarımızda sınıf öğretmenlerimiz ile birlikte çalışan teknoloji öğretmenlerimiz IB – PYP İlk Yıllar Programı’nın gerektirdiği çalışmaları düzenli olarak uygulamaktadırlar.