AREL Anaokulu

Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Eğitimi

AREL Anaokulunda İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime dayalı pek çok aktiviteyle eğitilirler.

4, 5 ve 6 yaş gruplarında ana dil eğitiminin yanı sıra haftada 10 saat olmak üzere yoğun İngilizce eğitimi verilir. İngilizce eğitimi “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır.

İngilizce etkinliklerinde çeşitli gramer çalışmalarının yanı sıra PYP üniteleri doğrultusunda hedeflenen tüm kavramlar; hikâyeler, drama çalışmaları, parmak oyunları, şarkı, rond ve farklı aktivitelerle öğrencilere kazandırılır.

Özel İngilizce Sınıfı

AREL Anaokulunda, native-speaker anaokulu öğretmeni yönetiminde tüm gün İngilizce eğitim yapılan özel İngilizce sınıfları bulunmaktadır.

Yabancı dile karşı ilgi uyandırarak öğrencilerin iki dili aynı anda öğrenmeleri sağlanır. Öğrenciler İngilizceyi resimle, oyunla, dansla, dramayla, şarkılarla ve fen-doğa çalışmalarıyla öğrenirler. Ana dil etkinlikleri ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları her gün birer etkinlik saati olmak üzere anaokulu öğretmenleri tarafından yürütülür.

Branş öğretmenleri müzik, orff, drama, bale, dans, sanat, satranç ve beden eğitimi etkinliklerinde hedeflenen kavramları aynı anda her iki dilde de açıklar. Böylece İngilizce farklı konularla da işlenerek pekiştirilir.