AREL Ortaokulu

Eğitim Teknolojileri

AREL Kolejinde eğitim teknolojileri; öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış programlarla onların yaratıcı yönlerini harekete geçiren ve kendi çalışmalarıyla yeni yöntemler geliştirmelerini sağlayan bir araç olarak kullanılır. Teknoloji; tekrarlar ve alıştırmalarla problem çözme, kavrama, yöntem, ilke ve kuralların öğretiminde kullanılır.

Bilgisayar ile eğlenirken öğrenme de sağlanır. Öğrenciler kendi düşüncelerini bilgisayar aracılığıyla aktarabilirler. Çalışmalarını yürütürken birbirleriyle iletişim kurar ve birlikte çalışırlar. Bu paylaşım çocukların sosyal gelişimlerine olumlu etki yapar. Çok çeşitli problem çözme programlarıyla öğrenme pekiştirilir. Öğrenciler keşfederek öğrendikleri için daha kolay ve kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Öğrenciler projelerini hazırlarken araştırma, tasarım, plan, yaratma ve değerlendirme basamaklarını içeren tasarım çemberini kullanır ve bu yolla problem çözmeyi bilirler. Sene içinde yaptıkları projelerine ait teknoloji gelişim günlüklerini ve ürünlerini portfolyolarına ekler, sene sonu sergilerinde bunları sunarlar. Teknoloji Bölümü öğrencilerin yaş seviyelerine uygun ulusal/uluslararası yarışmalara etkin katılımını sağlar. Öğrencilerin bu yöndeki girişimleri ve gelişimleri desteklenir.

Teknoloji dersleri PYP ve MYP programlarının ilkelerine göre yürütülür. Dersler, diğer dersleri destekler niteliktedir. Öğrenciler, temel derslerde edindikleri kavrama becerilerine, bilgisayar derslerinde uygulama becerisi katarlar. Seviyelerine uygun programlarda özgün ürünler ortaya koyarlar. Ürünlerinin çıktılarını panolarda sergiler, uygun medya ortamlarında saklayıp başkaları ile paylaşabilirler. AREL Kolejinde çağdaş ve nitelikli eğitimin gerekliliklerinden biri olarak kabul edilen “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğretim” için tüm teknolojik donanım sürekli geliştirilir.