AREL Ortaokulu

Rehberlik

AREL Kolejinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; kendi özelliklerini tanıyan, kendiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını ve sıkıntılarını fark eden ve sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eden Rehberlik Birimi, uzman kadrosu ile öğrencilerin ihtiyaçlarını ve yaş özelliklerini dikkate alan bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, ihtiyaca yönelik test ve envanterler, yerleştirme sınavları hakkında bilgilendirme, meslek ve kariyer danışmanlığı yapmaktadır.

Okul ve aile işbirliğini esas alarak yürüttüğümüz bu çalışmalarımızda, anne babalara yönelik olarak süreli yayınlar, Ana-Baba Okulu uygulamaları, eğitim seminerleri ve bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

Süreli yayınlarımızdan “Eğitimde Yansımalar” dergisi, okulumuzun uzman psikolojik danışman kadrosu tarafından, dönemde bir kez olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.  Derginin içeriği ve konu başlıkları her yaş seviyesinden çocuklar ve olası sorunları hakkında ipuçları ve öneriler verir.