AREL Ortaokulu

Maker Hareketi

Maker Hareketi tüketen değil üreten toplum olmak için ortaya çıkmış bir harekettir. Maker Hareketi içerisinde üretmeye çalışan herkes Maker(Üretmen) olarak adlandırılır. Bu akımda yemek yapmaktan, devre tasarlamaya; kodlamadan, üç boyutlu tasarlamaya kadar yapan herkes Maker olarak adlandırılabilir. Maker Hareketinin temelinde üretmenin yanında bir soruna çözüm bulmakta önemlidir. Eğer ortada bir sorun varsa ve kişi onu elindeki malzemelerle çözebilirse o kişiye Maker diyebiliriz.

Maker Hareketi öncülerinden Dale Dougherty’nin tanımına göre, “Maker ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, ezber bilgi yerine deneyim vardır.” Biz de AREL Koleji olarak okulumuzda anaokulunda liseye kadar tüm düzeylerde gerek yaptıkları üç boyutlu tasarımların baskılarını 3D yazıcımızdan baskı alarak, gerek Arduino, LittleBits vb. elektronik devreler, bileşenler ile öğrencilerimize hayal gücü ile yapabileceklerinin sınırsız olduğu ortamlar sunarak, Maker felsefesini öğrencilerimize kazandırmaya çalışmaktayız.

İnanıyoruz ki, öğrencilerimiz Maker ruhuna sahip olursa hayatlarında daha çözüm odaklı daha paylaşımcı ve en önemlisi hayallerini gerçekleştirmekte daha cesur davranan bireyler olacaklardır.