AREL Ortaokulu

Kulüpler

Kulüp etkinlikleri, öğrencilerin gelişimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. AREL Koleji’nde çok çeşitli kulüp çalışmaları uzman eğitimciler rehberliğinde gerçekleştirilir. Bu çalışmalar öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına, yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve bunları kullanarak kendilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına da olanak sağlar.

KATILIM KRİTERLERİ:
Basketbola ilgi duymak ve  basketbolu sevmek.
SEVİYE:
İlkokul: 2-3-4 /16 Kişi   
Ortaokul:  5-6-7-8 /16 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Birlikte hareket etmeyi ve paylaşmayı öğretmek, sorumluluk duygusunu geliştirmek, bir takım ruhu oluşturmak, sağlıklı bir gelişimi sağlamak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Okçuluk sporuna ilgi duymak, bu sporun tarihi gelişimi  
hakkında bilgi edinmeye istekli olmak.
SEVİYE:
İlkokul: 2-3-4 10 ÖĞRENCİ
Ortaokul:5-6-7-8/ 10 ÖĞRENCİ
Lise: Hz.-9-10-11/ 10 ÖĞRENCİ    
KULÜBÜN AMACI:
Ok atan kişi bedenini ve ruhunu eğitip; kendisini maksimum düzeyde kullanmasını öğrenir. 9-10 yaşından itibaren her insan okçuluk yapabilir, bu yaştan sonra okçuluk ne yaş ne de fiziksel, hiç bir engel tanımaz. Fiziksel olduğu kadar zihinsel bir spordur. Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirir. Başarmak için ilk önce kendimizi aşmak gerektiğini öğretir. En iyi okçu kendisini yenendir. Kişinin zihinsel düşüncesiyle, fiziki hareketlerini olumlu yönde geliştirebileceğini öğretir.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Okul içi ve okullar arası yarışmalarda okulumuzu temsil eder.

KATILIM KRİTERLERİ:
Badminton sporuna ilgi duymak ve badmintonu sevmek.
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/16 Kişi      
Ortaokul:  5-6-7-8/16 Kişi    
Lise: Hz- 9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Badminton tekniğini öğretmek, hız, dayanıklılık, kuvvet ve beraber hareket edebilme yeteneğini geliştirmek, beden dengesini kurmak, el, kol ve göz koordinasyonunun ve dikkat, odaklanma becerisinin birlikte gelişmesini sağlayarak buna bağlı olarak motor gelişimi desteklemek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı yarışmalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Jimnastiğe ilgi duymak ve jimnastiği sevmek.
SEVİYE:
İlkokul: 2-3-4 / 16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Vücut esnekliğini,  koordinasyonu geliştirip genel ve bölgesel kas kuvvetini güçlendirmek, ayrıca jimnastik yaptırarak vücuda çabukluk, denge gibi özellikler kazandırmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı yarışmalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Toplum kültürüne ilgi duymak ve halk oyunlarına  istekli olmak.
SEVİYE:
İlkokul: 2-3-4/16 Kişi      
Ortaokul:  5-6-7-8/16 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Halk oyunlarının içinde barındırdığı melodi, ritm ve hareket yapısı ile beden, ruh gelişimini desteklemek, takımla birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı öğretmek ve öğrencinin kendini dans yoluyla ifade etmesini sağlamak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı etkinliklerde okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Sanata ilgi duymak, el becerisine sahip olmak,
SEVİYE:
Ortaokul: 5-6-7-8/15 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Cam sanatının inceliklerini öğretmek, el becerilerini geliştirmek, vitray malzemelerini tanıtmak, desen oluşturmalarını, kalıp çıkarmalarını,  renkli camları farklı şekillerde kesebilmelerini, yaratıcı tasarımlar yapabilmelerini sağlamak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmalar sene sonunda sergilenir. Öğrenciler isterse kermes yoluyla ürünler satılarak elde edilen gelir sosyal sorumluluk projesine aktarılır.

KATILIM KRİTERLERİ:
Müziğe ilgi duymak, ses sınırlarının çok sesli koroya uygun olması (soprano, alto, tenor, bas), belirli bir müziksel işitme yeteneğine sahip olmak, koronun çalışma disiplinine uyum sağlamak (Kulüp öğrencileri sınavla belirlenecektir, bu sebeple öğrencilerin kulüp değişimlerine izin verilmeyecektir.)
SEVİYE:
Lise: Hz- 9-10-11    en az 8 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Dünya müziklerini ve çoksesli müzik kültürünü tanıtmak, seslerini doğru kullanmalarını sağlamak, öz güvenlerini geliştirmek ve bir topluluk içinde sorumluluk almayı alışkanlık haline getirmeyi öğretmek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı etkinliklerde okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Tiyatro sanatına istekli olmak, düzgün konuşma özelliğini taşımak, İspanyolca dersi puanının 75 ve üzerinde olması.
SEVİYE:
Ortaokul: 5-6-7-8/15 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Öğrencilerin İspanyolcalarını geliştirmek, kendilerine güvenmelerini sağlamak ve bir yabancı dilde pratik yapma şanslarını artırmak.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hazırlanan drama gösterisi yıl sonunda tüm okula sergilenir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Ebru sanatına ilgi duymak, özgün desen ve motifler üretmeye istekli olmak
SEVİYE:
Ortaokul:  5-6-7-8/10 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Türk el sanatlarından birisi olan “ebru” sanatını tanıtmak, temel “ebru” eğitimi yoluyla renklerin su yüzeyindeki dağılımlarını ve uyumlarını öğreterek bir ürün ortaya çıkartmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmalar sene sonunda sergilenir. Öğrenciler isterse kermes yoluyla ürünler satılarak  elde edilen gelir  sosyal sorumluluk projesine aktarılır. 

KATILIM KRİTERLERİ:
İngilizce öğretmenleri tarafından yapılacak elemeyi geçmek, araştırmaya ilgi duymak, politikaya ve dünya sorunlarını çözmeye istekli olmak
SEVİYE:
Lise: Hz-9-10-11/10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Birleşmiş Milletler sisteminin bir modeli olan MUN ile BM delegelerinin rollerini benimsetmek,  ulusal ve uluslararası bilinci kazanmalarını ve günümüz küresel sorunlarını tartışarak çözümler üretmelerini sağlamak.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmalar belirli dönemlerde farklı okullardan öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Toplumsal olaylara duyarlı olmak.
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/15 Kişi    
Ortaokul:  5-6-7-8/15 Kişi  
Lise: Hz-9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Sosyal, ekonomik, çevresel konulardaki sorumluluklarını fark ederek görevlerini yerine getirmelerini sağlamak, araç, kaynak ve yöntemler geliştirmeleri ile ilgili kurumlarla işbirliği yapmaları konusunda yardımcı olmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğrenciler çalışma yaptıkları konularla ilgili faaliyetleri broşür haline getirir ve sunarlar.

KATILIM KRİTERLERİ:
Okumayı ve yazmayı sevmek, edebiyata ilgi duymak. İngilizce dersi puanının 75 ve üzerinde olması
SEVİYE:
Ortaokul:  5-6-7-8/15 Kişi
Lise: Hz-9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Çevrelerinde var olan her şeyi gözlemleyerek yaratıcılıklarını  geliştirmek ve bunları yazıya dökebilme becerisi kazandırmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl sonunda okul içinde tüm yazılar sergilenecektir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Fen bilgisine ilgi duymak
SEVİYE:
İlkokul: 3-4/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Problemlere değişik açılardan bakabilme yeteneğini, neden–sonuç ilişkisini fark edebilme becerisini, değişkenler ve olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme gücünü, transfer etme ve uygulama yeteneğini, araştırma becerisini ve iş birliği içinde çalışma alışkanlığını geliştirmek.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan çalışmalar kulüp içerisinde değerlendirilir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Voleybola ilgi duymak ve voleybolu sevmek.
SEVİYE:
İlkokul: 2-3-4/16 Kişi   
Ortaokul: 5-6-7-8/16 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Düzgün bir fiziğe, sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmayı desteklemek, güven duygusunu geliştirmek, cesaret, yardımlaşma, iş birliği,  takım ruhu, liderlik ve gerektiğinde bir lidere anlayışla uyma gibi birçok olumlu özelliği kazandırmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Tenis sporunu sevmek ve tenise ilgi duymak.
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/16 Kişi     
Ortaokul:  5-6-7-8/16 Kişi   
Lise: Hz- 9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Temel vuruş tekniklerini ve tenis sporunu öğretmek, beden dengesini kurmak, el, kol ve göz koordinasyonunun ve dikkat, odaklanma becerisinin birlikte gelişmesini sağlayarak buna bağlı olarak motor gelişimi desteklemek.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı yarışmalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Masa tenisi sporuna ilgi duymak ve masa tenisini sevmek.
SEVİYE:
İlkokul: 3-4/12 Kişi  
Ortaokul: 5-6-7-8/12 Kişi  
Lise: Hz- 9-10-11/12 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Kısa sürede doğru karar verebilmeyi öğretmek,  uygun stratejiler geliştirebilmek ve kendine güvenerek düşüncelerini uygulamaya geçirebilmeyi benimsetmek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı yarışmalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Yoga’ya ilgi duymak. Kaygı ve strese karşı vücudunu zinde tutmak istemek.
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/ 10 Kişi       
Ortaokul:  5-6-7-8/10 Kişi      
Lise: Hz- 9-10-11 / 10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Zihni, sadelik ve huzura ulaştırmak, yenilemek ve bu huzur hissini asana (duruşlar) ve pranayama (nefes) uygulamalarıyla geliştirmek; vücudu modern hayatın hızlı temposundan kaynaklanan stresten, olumsuz düşüncelerden arındırmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan çalışmalar kulüp içinde değerlendirilir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Sanata ilgi duymak ve sanatı sevmek.
SEVİYE:
İlkokul: 2-3-4/15 Kişi  
Ortaokul: 5-6-7-8/15 Kişi
Lise: Hz-9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Resim, heykel branşlarında el becerilerini ve yaratıcılığı geliştirmek, iki-üç boyutlu tasarımlar yoluyla kendi duygu, düşüncelerini aktaran, özgüveni gelişmiş, sanata ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmalar sene sonunda sergilenir. Öğrenciler isterse kermes yoluyla ürünler satılarak  elde edilen gelir  sosyal sorumluluk projesine aktarılır.

KATILIM KRİTERLERİ:
Perküsyon çalmaya istekli ve iyi bir müziksel işitme yeteneğine sahip olmak
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/10 Kişi     
Ortaokul:  5-6-7-8/10 Kişi
Lise: Hz-9-10-11/10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Dünya müziklerinde kullanılan ritim kalıplarını öğretmek, grup içinde düzenli, disiplinli çalışmalarını sağlamak ve böylece ritimsel belleklerini geliştirmek, vurmalı ritim çalgılarını tanıtmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı etkinliklerde okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Tiyatro sanatına istekli olmak, düzgün konuşma özelliğini taşımak, İngilizce dersi puanının 75 ve üzerinde olması.
SEVİYE:
Ortaokul: 5-6-7-8/15 Kişi
Lise: Hz-9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmek, kendilerine güvenmelerini sağlamak ve bir yabancı dilde pratik yapma şanslarını artırmak.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hazırlanan drama gösterisi yıl sonunda tüm okula sergilenir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Çizim yeteneğine ve mizah duygusunu sahip olmak.
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/15 Kişi
Ortaokul: 5-6-7-8/15 Kişi  
Lise: Hz- 9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Karikatür sanatına ilgi ve merak uyandırmak, çeşitli çizim teknik ve yöntemlerini öğreterek mizah duygusu ile yaratıcılığı geliştirmek, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlamak, kendilerine ifade etmede karikatürün gücünden yararlanmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmalar yıl boyunca okul içi ve okul dışı sergi alanlarında sergilenir. Yarışmalar düzenlenir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Tiyatro sanatına istekli olmak, düzgün konuşma özelliğini taşımak,
SEVİYE:
İlkokul: 2-3-4/15 Kişi   
Ortaokul: 5-6-7-8/15 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Öğrencilere tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hazırlanan drama gösterisi yıl sonunda tüm okula sergilenir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Farklı konularda tez ve anti tezler üreterek tartışmalara katılmayı istemek
SEVİYE:
Ortaokul: 5-6-7-8/10 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Araştırma, hazırlıklı konuşma, bir konuyu savunma ve bir tezi çürütme becerilerini geliştirerek kültürel bir birikim oluşturmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okullar arası münazara yarışmalarında okulumuzu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Uçak, gemi ve diorama model yapımı olmak üzere uygulama yapmaya ilgi duymak, grup çalışmasına istekli ve sabırlı olmak.
SEVİYE:
Ortaokul:  5-6-7-8/15 Kişi  
Lise: Hz- 9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Başta gemi, uçak ve diorama modelciliği olmak üzere, modelcilik hakkındaki teknik gelişmeleri ve dünya standartlarını yakından takip ettirmek, ayrıca bir taslağı veya projeyi, çok boyutlu düşünebilmelerini , malzemelerin  faydalı bir şekilde kullanımını pekiştirerek el becerilerini geliştirmelerini sağlamak,  konu ile ilgili tarihsel ve teknik araştırmalarda bulunarak elde ettiği verileri  çalışmalarına aktarabilmeleri konusunda gelişimlerini desteklemek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üretilen modeller yıl boyunca sergilenir ve öğrenciler  seviyelerine uygun yarışmalara katır.

KATILIM KRİTERLERİ:
Bilgisayara ilgi duymak,  video kayıt ve düzenlemeye meraklı olmak
SEVİYE:
Ortaokul:  5-6-7-8/10 Kişi  
Lise: Hz- 9-10-11/10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Bilimsel ve teknolojik gelişimleri takip ettirerek video çekiminin ve çekim için önemli unsurların, bir röportajın veya bir eğitim materyalinin Podcast sisteminde yayınlanabilir hale getirilmesini öğretmek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçekleştirilen video çekimleri yıl sonunda öğrencilere sunulur

KATILIM KRİTERLERİ:
Çevreye ve çevre sorunlarına ilgi duymak
SEVİYE:
Ortaokul: 5-6-7-8/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Çevre bilincini geliştirmek, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmalar sene boyunca sergilenir, ulusal ve uluslararası yapılacak etkinlik ve projelerde okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Yüzmeye ilgi duymak, yüzmeyi sevmek, yüzme tekniklerini geliştirmek konusunda istekli olmak.
SEVİYE:
İlkokul: 2-3-4/16 Kişi  
Ortaokul: 5-6-7-8/16 Kişi  
Lise: Hz- 9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Yüzme branşındaki dört temel stilin (serbest, kelebek, sırt üstü, kurbağa) teknik ve becerilerini kazandırmak ve tüm kas gruplarının çalışmasına ve gelişmesine yardımcı olmak.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Okul içi ve okul dışı yarışmalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Hentbola ilgi duymak ve hentbolu sevmek.
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/16 Kişi  
Ortaokul:  5-6-7-8/16 Kişi  
Lise: Hz- 9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Temel ve motor gelişimleri desteklemek, güç, kuvvet ve dayanıklılığı artırmak, kol ve pazu kaslarının gelişmesini sağlayarak ayağın arka adalelerini güçlendirmek ve vücudun sıçramasını 2 katına çıkarmak, takım ruhuyla birlikte hareket etmeyi ve iyi bir takım oyuncusu olabilmeyi öğretmek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Okul içi ve okul dışı yarışmalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Futbola ilgi duymak ve futbolu sevmek
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/16 Kişi        
Ortaokul:  5-6-7-8/16 Kişi        
Lise: Hz- 9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Futbolun temel prensiplerini ve tekniklerini öğretmek, futbol ile ilgili tüm bilgilerin uygulanmasını ve bir takım çalışması yapılmasını sağlamak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Satranca ilgi duymak ve santrancı sevmek.
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4/10 Kişi          
Ortaokul:  5-6-7-8/10 Kişi     
Lise: Hz-9-10-11/10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Stratejik düşünme disiplininin gelişmesine yardımcı olmak, planlama becerisini artırmak, sabretmeyi öğretmek, dikkat ve konsantrasyonu sürdürme becerisini geliştirmek
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Dansı sevmek,  ritim duygusu gelişmiş olmak
SEVİYE:
İlkokul:  2-3-4 / 20 Kişi    
Ortaokul:  5-6-7-8 / 20 Kişi
Lise: Hz-9-10-11 / 20 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Bireysel ve toplu olarak dans edebilme yeteneğini geliştirmek, dansla ilgili konularda sanatsal açıdan düşünebilme ve yorum getirebilme alışkanlığını kazandırmak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı etkinliklerde okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Enstrüman çalmayı bilmek
SEVİYE:
Ortaokul: 5-6-7-8 (Gitar 3-4, Klavye 1-2, Vurmalı 1-2, Solist 1-2)
Lise: Hz.-9-10-11 (Gitar 3-4, Klavye 1-2, Vurmalı 1-2, Solist 1-2)
KULÜBÜN AMACI:
Orkestra kavramını öğretmek, grup içinde çalınan şarkıların tonal ve makamsal özelliklerini anlayabilmelerini, dünya müziklerinden seçilen evrensel şarkıları bir arada çalabilmelerini, bir repertuar oluşturup sunabilmelerini, grup bilinci oluşturabilmelerini sağlamak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı etkinliklerde okulu temsil ederler.

KATILIM KRİTERLERİ:
Tiyatro sanatına istekli olmak, düzgün konuşma özelliğini taşımak, Almanca dersi puanının 75 ve üzerinde olması.
SEVİYE:
Ortaokul: 5-6-7-8/15 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Öğrencilerin Almancalarını geliştirmek, kendilerine güvenmelerini sağlamak ve bir yabancı dilde pratik yapma şanslarını artırmak.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hazırlanan drama gösterisi yıl sonunda tüm okula sergilenir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Sinemaya ve görsel sanatlara ilgi duymak.
SEVİYE:
Ortaokul:  5-6-7-8/10 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11/10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Hem toplumsal hem de günlük hayattaki olayların ve hikâyelerin aktarılacağı kısa filmler çektirmek, ayrıca senaristlik, yönetmenlik, editörlük ve oyunculuk gibi alanlarda ilgileri doğrultusunda çalışmalarda bulunarak yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl içerisinde yapılan çalışmalar belirli zamanlarda gösterime sunulur. Aynı zamanda kulüp öğrencileriyle birlikte İstanbul geneli kısa film yarışması gibi etkinlikler düzenlenir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Mutfak kültürüne ilgi duymak, sağlıklı ve doğal beslenmeyi önemsemek.
SEVİYE:
Ortaokul:  5-6-7-8/15 Kişi  
Lise: Hz-9-10-11/15 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Farklı kültürlere ait yemek çeşitlerini araştırtmak, çeşitli pişirme tekniklerini öğretmek ve uygulatmak.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kulüp saatinde pişirilen yiyecekler öğrenciler tarafından tadılır. Öğrenciler arasında yarışmalar yapılır.

KATILIM KRİTERLERİ:
Sosyal ve aktif olmak, araştırma ve yazmaya istekli olmak,
okumayı sevmek,  İngilizce dersi puanının 75 ve üzerinde olması
SEVİYE:
Ortaokul: 5-6-7-8/ 10 Kişi
Lise: Hz- 9-10-11    /10 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
İlgi alanlarına giren güncel konularda basılı yayın (broşür, dergi, gazete ) hazırlamayı öğretmek, okul içi radyo yayını (şiir, şarkı, haber, duyuru) yapmalarını sağlamak
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan çalışmalar okul içinde ve dışında sunulur veya sergilenir.

KATILIM KRİTERLERİ:
Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaya istekli olmak
SEVİYE:
Lise: Hz-9-10-11/16 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Bilimden zevk alınmasını sağlamak, yaşam boyu bilimsel düşünme alışkanlığını kazandırmak ve topluma faydalı projeler üretmek.
ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fizik/Kimya/ Biyoloji proje yarışmalarında okulu temsil eder.