AREL Ortaokulu

Ölçme Değerlendirme

AREL Kolejinde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, öğretme ve öğrenme sürecinin sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama amacına hizmet eder. Merkezde işlemler bilimsel ve objektif olarak yapılır. Sadece bilginin ölçülmesine değil, öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

Ortaokul ve lise düzeyinde, sınavlar merkezi sistemle yapılır ve aynı yaş grupları eşit şartlarda ölçülür. Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiği belirlenir ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alınır.

AREL Kolejinde öğrencilerin Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Kurumları’na giriş sınavlarında başarılı olmaları amacıyla dersler yoğunlaştırılır ve özel çalışma programları geliştirilir. Öğrenciler; yöneticiler, öğretmenler ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından bire bir takip edilir. Alınan sonuçlara göre ders saatleri içinde ve dışında yeni düzenlemeler yapılır. Öğrencilerin sistemli ve planlı bir sınav hazırlık süreci yaşamaları sağlanır.

Öğrencilerin akademik gelişimlerini yakından takip eden Ölçme ve Değerlendirme Merkezi; AREL İlkokulu, AREL Ortaokulu, AREL Anadolu Lisesi ve AREL Fen Lisesinin eğitim hedeflerinin saptanmasında, öğrencilerin LGS, TYT ve AYT’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin rol oynar.