AREL Ortaokulu

Robotik

Bilgisayar Bilimi ile Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.
Herhangi bir programlama dili öğretilirken çoğu zaman karşılaşılan sorun; kavramların veya işlemlerin soyut kalması, öğrenciler açısından somutlaştırmanın zor olmasıdır. Robotik, robot programlama bu süreçte somutlaştırmaya yardımcı olacak bir yaklaşım olarak kullanılır.
Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

  • Sorunları analiz etme,
  • Bilgi işlemsel düşünme,
  • Çözüm üretme,
  • Planlama,
  • Tasarım ve geliştirme,
  • Programlama,
  • Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,
  • Bu doğrultuda yaratıcı düşünme ve yenilikler üretme,
  • Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,
  • Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,

gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.
Biz de AREL Koleji olarak robotik çalışmalarımızı, LEGO EDUCATION robotik setleri ve ARDUINO robot ürünleri kullanılarak, her kademede seviyeye uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Birçok zeka türünü, farklı öğrenme ihtiyaçlarını destekleyebilecek olan bu setler, aynı zamanda öğrencinin dikkat ve odaklanma sürelerini de arttırmasına yardımcı olmaktadır. Bu setlerin içerisinde yer alan farklı sensörleri ve farkı parçaları kullanmayı öğrenen öğrenciler, kendi yaratıcılıkları, Teknoloji, Matematik, Fen Bilimleri derslerindeki bilgileri doğrultusunda kendi ürünlerini ortaya çıkarmaktadırlar.